• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slider4
  • slider5
  • slider6

Beplanting

De beplanting van de Zen-tuin is sereen, niet bloemrijk.

In de buurt van het theehuis staan enkele oude eiken. In de bemoste hellingen zitten boshyacintjes, die de helling in het voorjaar blauw kleuren. Daarnaast zijn er lelietje-van-dalen en akelei te vinden. Er staan tot bollen gesnoeide Pieris Japonica, azalea’s, buxus en vuurdoorn. Verder zijn er bamboes, enkele acers, een pruikenboom, winterjasmijn, kamperfoelie en een enkele rhododendron.

Aan de lager gelegen vijverkanten groeien varens, waaronder de koningsvaren, voorts astilbe, hosta, daglelie, irissen, schoenlappersplant, salomonszegel, een mispel, magnolia, andromeda, schijnhazelaar en enkele coniferen. 
Aan de oostzijde vormt een oude meidoornhaag met een poortje erin een natuurlijke achtergrond.

De vijver heeft bakken waarin waterlelies groeien. Het is een natuurlijke vijver en in de zomer zakt het waterpeil mee met de grondwaterstand. Om te voorkomen dat de droogvallende oevers begroeid raken, zijn zij bedekt met een betonlaag die is afgewerkt met kiezels.

Zen-tuin