• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slider4
  • slider5
  • slider6

Hendrik Jan van Heek (1895-1981) kocht in 1922 het Saksische boerderijtje De Keizer met gronden, gelegen tussen de Teesinkbeek en de Boekelerbeek. Op de gronden van het boerderijtje bouwde H.J. van Heek voor zijn trouwen met Louise Christine Friederike Sophie Blijdenstein (1902-1990) een Villa, 60 meter ten zuiden van het boerderijtje. H.J. van Heek was zoon van H.J.E van Heek (1864-1930) (het Teesink) en evenals zijn vader was hij mededirecteur van de BSB. Zijn vrouw L.C.F.S. Blijdenstein was de dochter van het echtpaar Jan Bernard Blijdenstein-Stroink, wonend in het huis de Groote Schuur in Enschede. J.B. Blijdenstein (1874-1931) was mededirecteur van de NV Katoenspinnerij de Bamshoeve in Enschede. 

De villa werd in 1923 gebouwd door de architect Foeke Kuipers uit Naarden en de landschapstuin aangelegd door Copijn uit Groenekan. Het landgoed heeft gazons, een manege, houtwallen, een bosje, prachtige rhododendronhagen en een Zen-tuin met vijver. Voor de jacht te paard had H.J. van Heek een " troup fox hounds" en hiervoor heeft hij in 1944 in zijn bosje een schuurtje gebouwd. Ook had hij op zijn terrein verscheidene "natuurlijke" barrages gebouwd.

Het oude boerderijtje kreeg in 1923 een opslagfunctie en vanaf dan werd met de Keizer de Villa bedoeld. Het boerderijtje is in 1949 afgebrand. De ernaast staande paardenstallen van de Villa uit 1933, zijn in 1972 door de zoon Wim van Heek omgebouwd en uitgebreid tot een bungalow.

Het landgoed heeft sinds 1982 als tweede eigenaar Dr. Reinoud J. Gaymans verbonden aan de Universiteit Twente en zijn vrouw Marie J. ten Bokkel Huinink (revalidatiearts) verbonden aan het Roessingh. Het prachtige huis is over de tijd maar weinig veranderd.

Geschiedenis

Landgoed De Keizer is verrezen op de gronden van "de Boerenplaats Keizer" in De Stemlande. Het boerderijtje komt al voor in het verpondingregister van 1601 (een belastingsregister), "Het Hof te Boekeloe en het Keizersland is door Unico Ripperda zelf worden aangegeven, groot zijnde 20 mud zaaigoed en vijf dagwerk gras maaien. Hiervan zijn dit jaar 4 mudde met rogge gemaaid. " (L.A. Stroink, Stad en Land van Twente blz 286, 1974). De Havezate "Het hof te Boekelo" met gronden is na Unico Ripperda nog in handen geweest van vier families. In 1818-1822 werd een deel van Het Hof met zijn gronden verkocht aan Helmich van Heek.

In die tijd bestond het merendeel van de gronden uit heidevelden, die later beplant werden met grove den voor de mijnbouw. Deze houtbouw werd gezien als een lucratieve investering. Daarnaast waren er essen, waarop de mest werd uitgereden en welke gronden gebruikt werden voor het telen van granen. De nattere percelen waren als wei in gebruik.

In 1890 kocht zoon Gerrit Jan van Heek (het Stroot) nog bij de "Boerenplaats de Keizer", gelegen 1 km ten zuiden van Hof te Boekelo. 
In 1922 kocht H.J. van Heek (1895-1981) van de erven van zijn grootvader het boerderijtje met ruim vijf hectaren aan gronden.

Geschiedenis

Een Zen-tuin is vol symboliek.

- het water in de vijver stroomt van oost naar west en dit staat voor levensloop,

- de lantarentjes geven licht op het levenspad,

- de schilpad staat voor het eeuwige leven,

- de kikvors voor vruchtbaarheid,

- de ganesh voor kennis en wijsheid en

- de waterbowl voor reinheid,

- een hoge drempel-steen voor het poortje in de meidoornhaag houdt boze geesten tegen,

- drie stenen boven het stroompje naar de vijver symboliseren hemel, aarde en mens.

Boven op de heuvel staat een Borobudur Stupa met daarin een Buddha-beeldje. Bij het aanraken van dit beeldje mag een stille wens gedaan worden.

Zen-tuin

De heer H.J. van Heek, de bouwheer, was een anglofiel en wilde een Engels landhuis. Hij was getroffen door een landhuis in de Chipstead Valley en stuurde de architect Foeke Kuipers uit Naarden naar Engeland om zich hiervan op de hoogte te stellen. Zijn droomhuis bleek echter meer te kosten dan zijn vader wilde financieren. Een vleugel werd (voorlopig) geschrapt.

Het huis bouwde H.J. van Heek in 1923 voor zijn huwelijk met L.C.F.S. Blijdenstijn. Haar vader had juist (1922) voor zich de villa het Nijenhuis (nu de Wilmersberg) in de Lutte laten bouwen en de tuin van het landgoed laten aanleggen door Copijn uit Groenekan. Ook H.J. van Heek liet zijn villa door Foeke Kuipers bouwen en zijn tuin door Copijn ontwerpen.

Het huis is gebouwd op het zuiden voor de middagzon en biedt aan de westkant uitzicht op de ondergaande zon. 
Het heeft ruime, lichte kamers, grote kelders en in de keuken brandt al tientallen jaren onafgebroken een AGA-fornuis.

In de villa zijn verscheidene Jugendstil-ornamenten te vinden, zoals een fontein met waterjuffer in de garderobe. Bijzonder is de woonkamer met haar zware eiken balken en bespannen wanden. Zeer Engels is de ouderslaapkamer met een hoog, puntvormig vakwerk-plafond.

In de serre hangen de wanden vol met lidcactussen, die bloeien van december tot maart. Al tachtig jaar sieren zij de serre.

In de oorlogsjaren was dit huis een onderkomen voor verscheidene ondergedoken mensen.

Verstoppertje spelen in dit huis is niet moeilijk.

 

Landgoedpark

De beplanting van de Zen-tuin is sereen, niet bloemrijk.

In de buurt van het theehuis staan enkele oude eiken. In de bemoste hellingen zitten boshyacintjes, die de helling in het voorjaar blauw kleuren. Daarnaast zijn er lelietje-van-dalen en akelei te vinden. Er staan tot bollen gesnoeide Pieris Japonica, azalea’s, buxus en vuurdoorn. Verder zijn er bamboes, enkele acers, een pruikenboom, winterjasmijn, kamperfoelie en een enkele rhododendron.

Aan de lager gelegen vijverkanten groeien varens, waaronder de koningsvaren, voorts astilbe, hosta, daglelie, irissen, schoenlappersplant, salomonszegel, een mispel, magnolia, andromeda, schijnhazelaar en enkele coniferen. 
Aan de oostzijde vormt een oude meidoornhaag met een poortje erin een natuurlijke achtergrond.

De vijver heeft bakken waarin waterlelies groeien. Het is een natuurlijke vijver en in de zomer zakt het waterpeil mee met de grondwaterstand. Om te voorkomen dat de droogvallende oevers begroeid raken, zijn zij bedekt met een betonlaag die is afgewerkt met kiezels.

Zen-tuin