• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slider4
  • slider5
  • slider6

Geschiedenis tot 1920

Landgoed De Keizer is verrezen op de gronden van "de Boerenplaats Keizer" in De Stemlande. Het boerderijtje komt al voor in het verpondingregister van 1601 (een belastingsregister), "Het Hof te Boekeloe en het Keizersland is door Unico Ripperda zelf worden aangegeven, groot zijnde 20 mud zaaigoed en vijf dagwerk gras maaien. Hiervan zijn dit jaar 4 mudde met rogge gemaaid. " (L.A. Stroink, Stad en Land van Twente blz 286, 1974). De Havezate "Het hof te Boekelo" met gronden is na Unico Ripperda nog in handen geweest van vier families. In 1818-1822 werd een deel van Het Hof met zijn gronden verkocht aan Helmich van Heek.

In die tijd bestond het merendeel van de gronden uit heidevelden, die later beplant werden met grove den voor de mijnbouw. Deze houtbouw werd gezien als een lucratieve investering. Daarnaast waren er essen, waarop de mest werd uitgereden en welke gronden gebruikt werden voor het telen van granen. De nattere percelen waren als wei in gebruik.

In 1890 kocht zoon Gerrit Jan van Heek (het Stroot) nog bij de "Boerenplaats de Keizer", gelegen 1 km ten zuiden van Hof te Boekelo. 
In 1922 kocht H.J. van Heek (1895-1981) van de erven van zijn grootvader het boerderijtje met ruim vijf hectaren aan gronden.

Geschiedenis